Skip to main content

CHANCELLOR TREASURER

KANCLERZ WYCIECZKI
Minister finansów Wielkiej Brytanii. Kanclerz jest członkiem Gabinetu Ministrów i jest kierowana przez Skarb Jej Królewskiej Mości (Ministerstwo Finansów w Wielkiej Brytanii). Kanclerz kontroluje politykę monetarną i fiskalną, jest głównym mówcą rządu w kwestiach gospodarczych i przedkłada budżety do dyskusji parlamentu. Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.

IZBA SKARBU
Minister finansów w Wielkiej Brytanii.
Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.

Słownik ekonomiczny. 2000.