Skip to main content

CREDIT Konsumentów

CREDIT Konsumentów
(kredyt konsumencki) Kredyt dostarczone przez dostawców towarów i usług dla konsumentów . Pożyczka może być udzielona przez dostawców poprzez sprzedaż towarów w ratach lub na warunkach odroczonej płatności lub za pomocą kart kredytowych i innych systemów płatności, gdy instytucja kredytowa jest w pełni i natychmiast płaci dostawcy koszt zakupu, a następnie w określonym okresie w równych ratach opłaty, którymi klient ilość kredyt.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.

CREDIT Konsumentów
kredytowa, której celem jest zapewnienie środków publicznych lub towary spełniają potrzeby konsumentów z późniejszego zwrotu długu.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.