Skip to main content

Bilans kryzysu płatniczego

Bilans płatniczy kryzysu
(bilansu płatniczego kryzysowej) Niezrównoważona równowaga płatnicza. Oznacza to, że krajowe rezerwy dewizowe gwałtownie się kurczą lub są wspierane wyłącznie przez pożyczki zewnętrzne, co prowadzi do trudności w uzyskaniu nowych kredytów. Kryzys BOP można wyeliminować poprzez poprawę bilansu obrotów bieżących, zmniejszyć poziom aktywności gospodarczej w kraju lub dewaluacji (dewaluacji). Alternatywą dla określonych działań jest zmiana w polityce: państwo powinno starać się zapobiec ucieczce kapitału (kapitał lotu) z kraju i zacząć stymulować napływ kapitału zagranicznego. W niektórych przypadkach, gdy istnieje możliwość, że kryzys można przezwyciężyć za pomocą zagranicznego kredytu, która pozwala rządowi na zakup czasu, aby poprawić stan bieżącego bilansu płatniczego.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Słownik ekonomiczny. 2000.