Skip to main content

Obrony wystarczalności

stan potęgi militarnej państwa (koalicji Zjednoczone), która zapewnia potencjalnego wroga odstraszania przeciwko agresji i jego odbicie, ale wykluczyć zdolność do niespodziewanego ataku lub na dużą skalę operacji ofensywnych bez dodatkowego rozmieszczenie sił zbrojnych i wdrażanie innych środków mających na celu zwiększenie ich siły bojowej; zasada konstrukcji militarnej, wymagająca wszelkich działań w wojsku. region w ścisłej zgodności ze stopniem rzeczywistego zagrożenia militarnego oraz możliwościami gospodarczymi i państwowymi. Realizacja zasady techniki wojskowej w sferze militarno-strategicznej zakłada: nadanie wojskowemu charakteru doktryny obronnej; przestrzeganie kontyngentów kontraktowych na strategiczne siły jądrowe, odmowa użycia pierwszej broni jądrowej; ograniczenie w składzie sił ogólnych formacji ofensywnych itp.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010