Skip to main content

Defolianty

chemikaliów z grupy pestycydów, powodując opadnięcie liści z roślin. Zastosowanie zwiększonych dawek niektórych D. prowadzi do zniszczenia samych roślin. Przy użyciu. x-ve są używane do przyspieszania dojrzewania owoców, wstępnego zbierania liści (na przykład z bawełny) i do innych celów. D. są również używane do czyszczenia obszarów terenu, przydrożnych pasów ruchu, linii komunikacyjnych i przesyłu energii elektrycznej z roślinności. Są one wykorzystywane do celów wojskowych: amerykańskie wojska szeroko stosowane D. zmieszane z herbicydami w Wietnamie, w wyniku którego zniszczone zostały duże masywy lasów, str. -x. uprawy, były liczne przypadki zatruwania ludzi i zwierząt. D. są stosowane w postaci proszków, płynnych preparatów, aerozoli z pomocą lotnictwa, tryskaczy i generatorów aerozoli.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010