Skip to main content

Degas Ustęp

miejsce wyposażonych do odkażania i dezynfekcji odzieży, obuwia, sprzętu i środków ochrony indywidualnej. P. ... d są rozmieszczone w obszarach sąsiadujących regionów (lub) stężenie lub własności zainfekowanych ludzi specjalnego traktowania, zwykle w pobliżu wody. Cały zakres prac na partyzanta. Odbywa się przez specjalnie wyszkolonych jednostek, jednostek cywilnych lub Chemical Corps.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010