Skip to main content

Odgazowywanie substancji

(detoksykacja) substancjami chemicznymi, aktywnie współdziałającymi z AHOV (OB) i przekształcającymi je w nietoksyczne związki. Są one klasyfikowane zgodnie z ich charakterem chemicznym, przeznaczeniem, rodzajami (rodzajami) przetwarzanych obiektów, stanem skupienia, rodzajem rozpuszczalnika lub zasadą składnika odgazowującego. Najszerszy rozkład D. v. działanie utleniająco-chlorujące (podchloryny, chloraminy itp.), alkalia (zasady żrące, soda, amoniak, sole amonowe itp.).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010