Skip to main content

Degradacja składników środowiska naturalnego

pogorszenia właściwości wód podziemnych i powierzchniowych, skał, składników biotycznych i gazowych (składników) środowiska naturalnego ze względu na zmiany naturalne i technogenne w warunkach transformacji ewolucyjnej. D. c.c. z. ogranicza się do dwóch aspektów: degradacji środowiska naturalnego i życia ludzkiego w wyniku zjawisk naturalnych (erupcje wulkanów, powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami itp.) lub w działalności gospodarczej człowieka (niszczenie naturalnych ekosystemów, zanieczyszczenie itp.); pogorszenie się warunków życia ludzi w sztucznie stworzonym otoczeniu, na przykład w mieście, ze względu na rosnącą zmianę składników środowiska (powietrze, woda, krajobrazy itp.). D. c.c. z. nieuchronnie prowadzi do wyginięcia żyjących (biotycznych) składników i warunków podtrzymywania życia i życia.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010