Skip to main content

Stopień wycieku w pomieszczeniu

Wyrażony w procentach stosunek całkowitej powierzchni otworów otwartych na stałe do całkowitej powierzchni pomieszczenia. Źródło: NPB 88-2001 *

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010