Skip to main content

Stopień niezdolności do pracy

wyrażona jako procent ubezpieczonego trwałego zmniejszenia zdolności do prowadzenia działalności zawodowej przed zdarzenia ubezpieczeniowego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010