Skip to main content

Stopień ochrony

Metoda ochrony zapewniona przez powłokę przed dostępem do niebezpiecznych części, przedostaniem się zewnętrznych ciał stałych i (lub) wody i zweryfikowana standardowymi metodami testowymi. Źródło: GOST 14254-96 (IEC 529-89)

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010