Skip to main content

Demaskowanie oznak obiektów ekonomicznych

znaków zewnętrznych i pól fizycznych obiektów gospodarczych, które mogą być rejestrowane za pomocą rekonesansu i kartografii, a także przez wyposażenie systemów nawigacyjnych, wskazówki, docelowe oznaczenie broni precyzyjnej. Przy stopniu redukcji (zniekształceniu) parametrów pól fizycznych i cech zdemaskowania wizualnego ocenia się skuteczność pomiarów kamuflażu obiektów gospodarczych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010