Skip to main content

Demerkuryzacja

Usunięcie rtęci i jej związków metodami fizykochemicznymi i (lub) mechanicznymi, aby zapobiec zatruciu ludzi i zwierząt.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010