Skip to main content

Gęstość infekcji

ilość OB na jednostkę powierzchni skażonej (powierzchni); jeden z czynników charakteryzujących sytuację chemiczną. Mierzony jest wg / m 2 . Według P. z. ocenić stopień zagrożenia dla ludności, a także dla personelu pracującego na skażonym terenie.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010