Skip to main content

Departament Nadzoru stan sanitarny i epidemiologiczny Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej

federalny organ wykonawczy stan sanitarno-epidemiologicznego sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; organizuje rozwój i zatwierdzanie zasad sanitarnych i higienicznych norm, norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; organizuje opracowywanie i zatwierdzanie aktów prawnych regulujących organizację i przeprowadzanie badań lekarskich pracowników; opracować i zatwierdzić system ustalania ciężkość wypadków przy pracy, zapewnia dostarczanie raportów medycznych na temat skutków wypadków związanych z pracą; organizuje badanie patologii zawodowej, jej przyczyn, metod diagnozy, leczenia i profilaktyki; nadzoruje przestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych, wytycznych metodologicznych w sprawie udziału organizacji podległych w dochodzeniu w sprawie chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010