Skip to main content

Departamentalna służba poszukiwawczo-ratownicza

struktura funkcjonalna i organizacyjna federalnego organu wykonawczego Federacja Rosyjska lub jej podmiot, który bezpośrednio zarządza, organizuje i prowadzi ze swoimi siłami i środkami w ramach swoich kompetencji działania zapobiegające nadzwyczajnym ituatsy i prowadzenia operacji ratunkowych, które występują w podległych obiektów, obszarów poszukiwawczych i ratowniczych, lub obszary odpowiedzialności.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010