Skip to main content

Resortowych służby medycyny katastrof

zestaw organów zarządzanie siłami i środkami w strukturze departamentów i agencji federalnych (Ministerstwo zdrowia Rosji, rosyjskiego Ministerstwa Obrony i inni.) mające na celu zapobieganie, zmniejszenie nasilenia skutków zdrowotnych katastrofy oraz zapewnienie zdrowia ia ludności w sytuacjach awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010