Skip to main content

Ubytek wody i zasobów naturalnych

Zrównoważony zmniejszenie zapasów i pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych wypłat niedopasowanie normy (objętość produkcji) zasobów naturalnych rezerw jak względów ekonomicznych (zbliżenia kosztów produkcji, aby uzyskać efekt) oraz względy środowiskowe m. Pod kierunkiem rzeki. Należy rozumieć nie tylko bezpośrednio do wystąpienia, lecz też pośrednio, na przykład, obniżenie płodności gleby w wyniku erozji i zanieczyszczeń spowodowanych działalności gospodarczej. Faza fizycznej sztucznej inteligencji. może nadejść jeszcze przed fazą ekonomicznej nieopłacalności ich eksploatacji. Prowadzi to albo do całkowitego, nieodwracalnego zniszczenia zasobu, albo do katastrofy ekologicznej. W obydwu przypadkach, skutki społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w długim przedziale czasu ostro negatywne (widok nie może zostać odzyskane, ekosystemu do pewnego momentu - to trudno, ale po to jest nierealne). W związku z tym przy pierwszym znaku I. str. Konieczna jest restrukturyzacja gospodarki z oczekiwaniem sprawiedliwego, zrównoważonego zarządzania przyrodą. Ignorowanie go może doprowadzić do globalnej katastrofy ekologicznej.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010