Skip to main content

Wyciek

Najczęstszym sposobem pozharovzryvozaschity zamknięte urządzeń i pomieszczeń polegające na wyposażeniu ich błony bezpieczeństwa i (lub) innych urządzeń, takich odpowietrzany odciążenie powierzchni przekroju, która jest wystarczająca, aby zapobiec niszczeniu Urządzenia nia lub lokalu z nadmiernego wzrostu ciśnienia podczas spalania palnych mieszanin. Źródło: GOST R 12. 3. 047-98

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010