Skip to main content

Okres ważności

kalendarzowy czas przechowywania, w którym przechowywanie obiektu powinno zostać zakończone, niezależnie od jego stanu technicznego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010