Skip to main content

Finder-niszczarka min

holowany lub zdalnie sterowany system przeznaczony do wykrywania i niszczenia min morskich. Znajduje się w arsenale mknących statków (trałowców). Składa holowany lub z własnym napędem urządzenie wodą, związany z urządzeniem statku holowniczego lub linii zdalnego sterowania, przy czym urządzenie wyszukiwania (Detekcja) m, zdalnie sterowany z statku min systemu zniszczenie, które jest kaseta opada ładunków wybuchowych do piaskowania wykryty min. Ładunek zostaje zdetonowany przez polecenie operatora ze statku po usunięciu go na bezpieczną odległość. Urządzenie min wyszukiwania może się sonaru, optyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, elektryczność laserowe i inne. I. Y. m. powszechnie stosowany w operacjach humanitarnych do oczyszczania wody po zakończeniu wojny i konfliktów zbrojnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010