Skip to main content

Wykrywanie i identyfikacja obszarów dotkniętych radioaktywnych, chemicznych, biologicznych i innych zanieczyszczeń

działania wojsk (sił) oddziałów obrony cywilnej promieniowania, chemicznych i ochrony biologichsekoy, cywilnych organizacji obrony cywilnej, straży (polecenia) bezpieczeństwa radiologicznego w celu zidentyfikowania obszarów infekcji (zanieczyszczeń) w celu ochrony ludności i terytoriów wojsk i obiektów w osadzeniu w wąsami Zastosowanie loviyah od nuklearnej, chemicznej i biologicznej lub zniszczenia promieniowania, chemicznych i biologicznych niebezpiecznych obiektów. Osiąga się to poprzez przeprowadzenie rozpoznania radiacyjnego, chemicznego i biologicznego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010