Skip to main content

Wykrywanie nieautoryzowanych prób dostępu

Zastosowanie urządzenia zabezpieczającego do wykrywania nieuprawnionego dostępu do systemu alarmowego lub jego części. Źródło: GOST R 50775-95 (IEC 60839-1-1: 1988)

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010