Skip to main content

Detektor

Urządzenie zaprojektowane do generowania stanu alarmowego po wykryciu zagrożenia. Źródło: GOST R 50775-95 (IEC 60839-1-1: 1988)

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010