Skip to main content

Próg detektor

kontrolowane minimalne wartości gęstości optycznej ośrodka, w którym czujnik wytwarza sygnał „ognia”. Źródło: NPB 82-99

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010