Skip to main content

Czułość czujki

Wartość liczbowa monitorowanego parametru, po przekroczeniu, detektor musi zostać wyzwolony. Źródło: NPB 65-97 Minimalna wartość stężenia gazu, przy której czujka reaguje. Źródło: NPB 71-98

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010