Skip to main content

Detonacja

tryb spalania chmury pary, a także inne materiały wybuchowe i mieszaniny. W trybie detonacji powstaje potężna samopodtrzymująca się fala uderzeniowa, substancja sprężająca i inicjująca przemianę chemiczną z uwolnieniem energii. Prędkość fali detonacyjnej jest większa niż prędkość dźwięku w początkowej mieszaninie. Podczas transformacji detonacyjnej chmury parowej głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego jest fala jądrowa powietrza.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010