Skip to main content

Urządzenia do analizy biologicznej

urządzeń zaprojektowanych do ciągłej kontroli powietrza w celu wykrycia aerozoli specjalnych zanieczyszczeń - substancji zawierających białko. P. b. str. są jednym z głównych środków prowadzenia poszukiwań biologicznych. Z reguły składają się z urządzenia do pobierania próbek, urządzenia rejestrującego i sygnalizującego. Ich działanie opiera się na szybkich fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych metodach analizy. Obejmują one automatyczne urządzenie sygnalizacyjne (TSA), w którym separator jest używany jako urządzenie do pobierania próbek, w którym wytrącają się specjalne zanieczyszczenia; okresowo zaopatrywany w odczynnik. W oddziaływaniach substancji zawierających białko z odczynnikiem emitowane jest światło fluorescencyjne, które jest przekształcane w sygnał elektryczny za pomocą mnożnika fotoelektrycznego. Jeżeli stężenie zanieczyszczenia przekracza pewną wartość, wyzwalane jest urządzenie progowe zawierające alarm świetlny i dźwiękowy, a próbka zanieczyszczenia jest automatycznie próbkowana, a następnie wysyłana do specjalistycznego laboratorium w celu określenia rodzaju czynników biologicznych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010