Skip to main content

Diagnostyka higieniczna w nagłych wypadkach

badania i ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy ludności, niekorzystne czynniki sanitarne i higieniczne w sytuacji awaryjnej oraz ustalenie relacji między nimi (patrz także Higiena diagnostyczna w sytuacji awaryjnej).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010