Skip to main content

Diagnoza zatrucia

procesu rozpoznawania stanu chorobowego wywołanego działaniem toksyn (np. Drobnoustrojów) lub szkodliwych substancji na ciele. Obejmuje celowe badanie lekarskie, interpretację uzyskanych wyników i ich uogólnienie w formie diagnozy.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010