Skip to main content

Diagnostyka

1) doktryna metod i zasad rozpoznawania i diagnozy choroby; proces diagnozowania; 2) ustanawianie i badanie cech dowolnych obiektów lub złożonych systemów w celu scharakteryzowania ich stanu, przewidywania możliwych odchyleń i zapobiegania naruszeniom ich funkcjonowania.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010