Skip to main content

Diagnostyka operacyjny

definicja i cechy pomiaru, parametry obiektów Technosphere systemów technicznych (i jego części) do szybkiego oceny ich stanu w określonym etapie pracy. D.O. Ma on na celu ustalenie wyjścia obiektu poza ustalonymi zasadami i przepisami oraz prowadzi do odchylenia od standardowych warunków pracy i przejścia do nagłych i sytuacjach katastrofalnych. D.O. wraz z diagnozą personelu zawartą w ogólnej diagnozie; układy równań różniczkowych. są głównie mobilne, uruchamiane w przypadku pojawienia się niebezpiecznych stanów systemów technicznych. Główne parametry tych systemów jest definicją funkcjonalną integralność parametrów (stan defektów - pęknięcia, pory, zanieczyszczeń, zestawy), stan naprężenia odkształceniu (nominalny i lokalny odkształceń i naprężeń), efekty cieplne (temperatura ogólne i miejscowe), zewnętrzne mechaniczne ( wibracje, wstrząsy) oraz wpływy fizyczne i chemiczne (natężenie pól elektromagnetycznych i hydroakustycznych, środowiska korozyjne). Pierwotne i wtórne systemy pomiarowe (czujniki, przetworniki, wzmacniacze, rejestratory) umożliwiają bezpośredni lub pośredni pomiar tych parametrów; w oparciu o wyniki przetwarzania mierzonych parametrów podejmowane są decyzje o wystąpieniu stanów niebezpiecznych lub ograniczających, o włączeniu zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń lub o zatrzymaniu pracy obiektów.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010