Skip to main content

Obciążenie diagnostyczne

określenie i analiza postępu procesów roboczych i stanu systemów technologicznych w granicach wyznaczonych przez aktualny projekt i dokumentację operacyjną. Głównym celem D. Sch. jest zapewnienie warunków dla normalnego działania systemów technicznych w normalnych warunkach pracy, a także dla odstępstw od tych trybów. Podstawowe parametry procesów roboczych (temperatura, ciśnienie, prędkość, przyspieszenie, obroty, napięcia, częstotliwość itd.) Oraz podstawowe parametry stanu najważniejszych elementów (drgania, pulsacje, przecieki, ciągłość itp.) Mierzy się za pomocą standardowej diagnostyki. D. Sc. jest głównie wbudowany w panele sterowania i panele sterowania systemów technicznych. W razie sytuacji awaryjnej, system D. może obejmować funkcjonujący system diagnostyczny) lub system automatycznej ochrony przed wypadkami i katastrofami. D ... sh. jest istotnym elementem monitorowania bezpieczeństwa systemów technicznych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010