Skip to main content

ŁOwić cieśninę

szkody w cieku wodnym przez zapory w celu zwiększenia przepustowości kanału i ochrony obszarów przybrzeżnych przed zalaniem. Czynności te są częściej praktykowane na obszarach zalewowych i deltach rzek lub na okresowo zalanych brzegach jezior. W Europie zapory zaczęto budować od 1 wieku p.n.e. AD w celu ochrony nisko położonych obszarów przybrzeżnych. Jeśli wcześniej O. w. została stworzona tylko po to, aby chronić teren przed czasowym powodzią, a także w celu zwiększenia zdolności połowowej rzeki, obecnie jest wykorzystywana do odzyskiwania części terytorium z morza i rzek w celach gospodarczych. Takie terytoria tworzone są w szczególności w Holandii i Niemczech.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010