Skip to main content

Bezpośredni kontakt

Skontaktować się z osobami lub zwierzętami z częściami pod napięciem [Międzynarodowy Słownik Elektrotechniczny (vEI) 826-03-05]. Uwaga: Ta definicja z międzynarodowego słownika elektrotechnicznego służy wyłącznie do celów informacyjnych. W niniejszym standardzie termin "bezpośredni kontakt" zastępuje się terminem "dostęp do niebezpiecznych części". Źródło: GOST 14254-96 (IEC 529-89)

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010