Skip to main content

Directional energy weapons

rodzaj broni na nowych zasadach fizycznych, której uderzający efekt jest realizowany przez promieniowaną energię, skoncentrowaną w wąskiej wiązce. przyspieszanie) (wykorzystanie efektu termomechanicznego siły życiowej i sprzętu wojskowego jako głównego czynnika uszkadzającego, broni o bardzo wysokiej częstotliwości i broni infradźwiękowej Wszystkie rodzaje broni o ukierunkowanej energii są praktycznie bezwładne i, z wyjątkiem broni infrasonic, natychmiastowe działanie, ponieważ transfer energii odbywa się z prędkością światła lub zbliżoną do prędkości

EdwART Słownik terminów EMERCOM, 2010