Skip to main content

Katastrofa

katastrofą, w której zwyczajowy sposób życia jest naruszony, ludzie potrzebują ochrony, odzieży, pomocy medycznej i społecznej. B. są podzielone na dwie grupy. Pierwszym z nich jest B., spowodowany zjawiskami naturalnymi; drugi - B., spowodowany przez samego człowieka.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010