Skip to main content

Higiena klęsk żywiołowych

kierunek naukowy i dziedzina działalności praktycznej, badanie skutków sanitarno-higienicznych sytuacji nadzwyczajnych, opracowanie zasad i organizacja wsparcia sanitarno-higienicznego w przypadku ich eliminacji.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010