Skip to main content

Katastrofa w obszarach wodnych

wypadek lub katastrofa obiektu morskiego (rzeki), niebezpieczny wypadek na wodzie z ludźmi, a także zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami niebezpiecznymi, w tym wycieki ropy do środowiska wodnego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010