Skip to main content

Plan gotowości na wypadek katastrofy

plan działania organizacji i struktur ONZ, państwo, ma na celu zapewnienie gotowości społeczeństwa i jego zdolności przewidywania i wyprzedzania środków zapobiegawczych w celu reagowania na katastrofy i eliminowania ich skutków poprzez terminowe i skuteczne awaryjne operacje ratownicze, pomoc i inne formy pomocy osobom w niebezpieczeństwie.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010