Skip to main content

Disaster Relief

kompleks środków ratunkowych, medycznych, finansowych, technicznych, organizacyjnych i innych mających na celu pomoc w czasie katastrofy lub po niej, aby ratować życie i zapewnić im środki utrzymania. Może być lokalna lub na dużą skalę, ekstremalna lub długotrwała.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010