Skip to main content

Choroba

fakt choroby u osobnika. Z. prowadzenie - nazwa choroby, określona przez nazewnictwo, zgodnie z którą, zgodnie z ustalonymi zasadami, dokumentacja medyczna pacjenta jest sporządzana w obecności kilku chorób; zwykle najcięższy z przepływem lub konsekwencjami. 3. Intercurrent - choroba występująca na tle już istniejącej choroby i niezwiązana z nią przez pochodzenie. H. zakaźny - choroba człowieka spowodowana przez chorobotwórcze wirusy, bakterie (w tym ricksesia i chlamydie) i pierwotniaki. Istotą choroby zakaźnej jest to, że rozwija się ona dzięki interakcji niezależnych biosystemów - makroorganizmów i mikroorganizmów, z których każdy ma swoją biologiczną aktywność. Powtórzył Z. - choroba u osoby, która wcześniej cierpiała na podobną chorobę. Z. POEREPER jest chorobą, która rozwinęła się w okresie poporodowym. związane z ciążą i porodem. Z. professional - choroba spowodowana narażeniem na działanie szkodliwych warunków pracy. Z. jatrogenny jest chorobą wywołaną przez nieostrożne stwierdzenia lub działania lekarza (lub innej osoby spośród personelu medycznego) negatywnie wpływające na psychikę pacjenta.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010