Skip to main content

Dezynfekcja wyrzutowa (Strait) awaryjne substancje chemicznie niebezpiecznych

działania rozkładowi, usunięcie lub zmniejszenie do dopuszczalnych poziomów substancji trujących w zanieczyszczonych obszarów, wyposażenie, urządzenia ochronnego, własności powietrza, wody, na ziemi.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010