Skip to main content

Rozproszenie personelu cywilnego

zorganizowanej śmieci (wyjście) personel o obiektach miejscowej obrony kontynuować działalność produkcyjną w czasie wojny, sklasyfikowanych miast, jak i obszarów możliwego poważnego zniszczenia obiektów o szczególnym znaczeniu, ponieważ umieszczenie ich zatrzymać i odpocząć na wsi no.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010