Skip to main content

Wysiedleńcy

obywateli, przymusowo usunięta przez władze państwa w czasie wojny z terytoriów okupowanych przez wojska tego państwa, do wykorzystania w pracy przymusowej. Po raz pierwszy termin "P. l." zaczęło obowiązywać w drugim świecie. wojna z obywatelami, wykupiona przez faszystowskie Niemcy z krajów, które okupowała. W ostatniej ćwierci XX wieku. do P. l. w niektórych przypadkach odnoszą się do osób, które bezwiednie opuściły jakąkolwiek część swojego kraju i zostały zmuszone do osiedlenia się w innej części. Czasem nazywa się ich "przymusowymi migrantami".

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010