Skip to main content

"Podwójna każe KTO DAJE FAST"

"podwójne sprawia, że ​​ten, kto CZYNI FAST"
( łac. Bis dat, qui cito dat) graficzny wyraz, odzwierciedlając ogólnie użyteczność marginalna: w tej chwili ważniejsze jest to samo dobro; niż w przyszłości. Jednym z powodów wyższej stopy dyskontowej dla kredytów krótkoterminowych.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.