Skip to main content

Dynamika wskaźników ekonomicznych

Dynamika wskaźników ekonomicznych
natury zmian wskaźników ekonomicznych w czasie zależy od zestawienia i analizy serii takich wskaźników. Takie serie, zwane dynamicznymi, reprezentują zestaw wartości wskaźników w różnych kolejnych latach (miesiącach).

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.