Skip to main content

OPERACJE EMISJI

OPERACJE EMISJI
działalność banków centralnych i komercyjnych, banków skarbowych, spółek akcyjnych, innych instytucji emitujących pieniądze i emitujących papiery wartościowe.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.