Skip to main content

WYKONAJ

WYKONANIE
( lat exsecutio) wykonanie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.