Skip to main content

Słowniczek Dmitrieva

Procesy tektoniczne

Procesy tektoniczne (od greckiego tektonikos - odwołując się do budowy.), Procesy związane z istniejącą strukturą zmian skorupy lub ogólnych zachodzących w nim. Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989. .